De therapie duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van de leeftijd en het probleem. Normaal gezien starten we met een frequentie van 2 x 30 minuten per week of 1 x 60 minuten per week.  Dit kan later afgebouwd worden.

De behandelingen kunnen doorgaan in de praktijk of thuis (volwassenen).

Bij afwezigheid is het belangrijk om op voorhand (24 uur) te verwittigen; zo niet wordt de sessie aangerekend.

Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag en de voorgeschiedenis van het probleem in kaart gebracht. Daarnaast worden de nodige onderzoeken afgenomen. De resultaten worden gebundeld in een verslag en met u besproken.

Voor het intakegesprek dient u in het bezit te zijn van een voorschrift voor het logopedisch bilan/onderzoek. Dit voorschrift mag voorgeschreven worden door een  huisarts of geneesheer-specialist (kinderarts, NKO-arts, ….).

Indien er na het intakegesprek besloten wordt om logopedie op te starten, dient u opnieuw een afspraak te maken met de geneesheer- specialist om een voorschrift uit te laten schrijven voor de opstart van de logopedische behandeling.

Zodra wij over alle voorschriften beschikken, wordt het dossier opgestuurd naar de mutualiteit om de terugbetaling aan te vragen.

Als het dossier wordt goedgekeurd, is dit akkoord geldig voor twee jaar.

Na één jaar moet een nieuw bilan (= evolutiebilan) worden opgemaakt, maar is een consultatie bij de huisarts voldoende.

Bij articulatieproblemen is deze procedure anders. Dit bekijken we specifiek voor uw ziekenfonds.

U kan bij ons terecht op eigen initiatief of na verwijzing van uw huisarts, kinderarts, NKO-arts, neuroloog, orthodontist, school, CLB, etc.

De leerlingen uit het secundair onderwijs worden voornamelijk begeleid omtrent het leren leren. Ook het opvolgen van de leerstof en het werken aan de algemene basis komt regelmatig voor. U kan dus met deze hulpvraag bij ons terecht.

U kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis onder de verplichte verzekering valt. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden van verplichte ziekteverzekering, dan kan u vaak van een terugbetaling binnen de aanvullende verzekering genieten.

Sommige personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald. Dit kan u steeds navragen bij uw mutualiteit.