Leerstoornissen

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden op school met lezen, spellen en/of rekenen. Soms gaat het over een achterstand die weer kan ingehaald worden. We spreken dan over leerproblemen. Dit kan gaan om problemen bij het automatiseren, maar ook bij het aanleren van vaardigheden of technieken.

 

Bij andere kinderen blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding. We spreken dan over een echte leerstoornis. Er zijn drie domeinen waarop leerproblemen zich kunnen situeren. Het is mogelijk dat het kind op meerdere domeinen moeilijkheden ondervindt.

 

U kan bij ons terecht voor de begeleiding van:

- leesproblemen of dyslexie: technisch en begrijpend lezen

- spellingsproblemen of dysorthografie

- rekenproblemen of dyscalculie

Dyslexie (lezen)

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. Als kinderen leren lezen en schrijven, leren ze letters te koppelen aan klanken en klanken te koppelen aan letters. In het begin is dit een moeilijk proces maar, doordat ze regelmatig oefenen, wordt dit geautomatiseerd. Bij kinderen met dyslexie is er duidelijk een automatisatieprobleem aanwezig. De leesproblemen zijn ondanks intensieve therapie zeer hardnekkig. 

Dysorthografie (spelling)

Dysorthografie is sterk verwant met dyslexie. Beide stoornissen komen ook vaak samen voor. Bij kinderen met dysorthografie doen zich ernstige problemen voor op het gebied van spelling. Dit wil zeggen het correct kunnen analyseren van hoorwoorden, het niet kunnen memoriseren van onthoudwoorden (ei/ij, au/ou, ...) en het kunnen toepassen van spellingsregels (vb. werkwoordsvervoegingen). 

Dyscalculie (rekenen)

Leren typen

Voor sommige kinderen is schrijven een hele opgave. Zelfs wanneer ze supertraag werken, blijft het moeilijk om leesbaar te schrijven. In de klas kan de computer worden ingeschakeld om een deel van het schrijfwerk te compenseren. Goed en vlot typen is hierbij een belangrijke voorwaarde.

 

TypTien is een speelse kindvriendelijke manier om blind en foutloos te leren typen. 

 

Bij TypTien wordt de tijdsdruk weggenomen en proberen we alle leerkanalen tegelijk aan te spreken om ieder kind optimale leerkansen te bieden. We leren eerst de letters en letterposities automatiseren via prenten, woorden en versjes om dan vanuit deze kennis over te gaan op de motoriek, het typen zelf. 

 

De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken. Het behalen van een hoge typsnelheid is geen doel!

 

De letters worden, in tegenstelling tot bij de traditionele typmethodes, aangeleerd in verticale rijen in plaats van horizontaal. Vreemd? Helemaal niet, als je weet dat elke verticale rij door 1 vinger wordt getypt, dan is dat zelfs heel logisch. 

 

De lessen worden wekelijks gegeven in kleine groepjes van 2 kinderen. Na de typles dient er thuis goed geoefend te worden. 

 

De minimumleeftijd is 9 jaar. We vragen je liefst je eigen laptop te gebruiken.