Online logopedie

Sinds heden laat de overheid het toe om logopedie op te starten onder de vorm van telelogopedie.

Werkwijze

We maken een afspraak en nodigen je uit om deel te nemen aan een logopediesessie (via ZOOM). Er wordt gewerkt met een gepersonaliseerde PowerPoint om de vooropgestelde doelstellingen te behalen.

Tarieven en terugbetaling

Voor telelogopedie worden dezelfde tarieven en terugbetaling gehanteerd als bij een gewone logopedische sessie.