Spraak- en taalstoornissen

Bij een vertraagde taalontwikkeling komt het taalniveau van het kind overeen met dat van jongere kinderen. De meeste kinderen kunnen deze achterstand inhalen met individueel aangepaste logopedische therapie. We spreken dan van taalproblemen. 

 

De taalontwikkeling verloopt niet alleen trager maar ook afwijkend t.o.v. leeftijdsgenoten bij een taalstoornis of ontwikkelingsdysfasie (specifieke taalontwikkelingsstoornis). De taalontwikkeling verloopt al vanaf het prille begin zeer traag en moeizaam. Een gespecialiseerde aanpak is noodzakelijk bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie, aangezien taal de basis vormt voor vele ontwikkelingsdomeinen. 

 

Tijdens de spraakontwikkeling leren kinderen stap voor stap klanken vormen en uitspreken, om deze daarna ook te gebruiken in woorden. Op vijfjarige leeftijd moeten alle klanken verworven zijn. Wanneer kinderen een bepaalde klank niet goed kunnen uitspreken, kan er een articulatieprobleem aan de basis liggen. Wanneer ze klanken gaan vervormen, weglaten of vervangen spreken we over een fonetisch articulatieprobleem

 

Bij sommige kinderen is niet de productie van de spraakklanken het probleem, maar wel het correct gebruiken van deze klanken bij het vormen van woorden. We spreken dan van een fonologische articulatiestoornis. Dit kan veroorzaakt worden door een taalprobleem. 

 

U kan bij ons terecht voor de begeleiding van:

- algemene taalstimulatie: woordenschatuitbreiding, zinsbouw, taalgebruik, ... 

- specifieke taaltherapie gericht op kinderen met ontwikkelingsdysfasie

- psycho-educatie rond ontwikkelingsdysfasie

- fonetische articulatieproblemen: aanleren van bijvoorbeeld /s/, /r/, /g/, /l/, ... 

- fonologische articulatieproblemen