Logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Het situeert zich binnen het gebied van de communicatie. 

Kinderen kennen ons vaak als de praatjuf of spreekjuf, toch doet een logopedist meer dan dat alleen. Zo worden ook taal, lezen, spelling en rekenen aangepakt. Problemen op deze vlakken mogen echter nooit afzonderlijk bekeken worden, maar dienen geplaatst in de ontwikkeling van een bepaald persoon op een bepaald moment in zijn leven. 

Onze praktijk kan ondersteuning bieden bij volgende domeinen: