Over ons

Maak kennis met ons team van enthousiaste, gemotiveerde logopedisten boordevol expertise. 

Laura Daems

Laura Daems

Logopediste - geconventioneerd
Specialisaties

 • Leerproblemen en -stoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie)
 • Spraakstoornissen en oromyofunctionele stoornissen
 • Taalstoornissen
 • Stemstoornissen
 • Neurologische spraak- en taalstoornissen (afasie, dysartrie, verbale apraxie en dysfagie)
 • Leren leren (Kaat Timmerman)

Opleidingen

 • Bachelor Logopedie en Audiologie (Hogeschool Gent afdeling Vesalius, 2005)
 • Taaltherapie bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie
 • Fonologische articulatietherapie bij moeilijk verstaanbare kinderen
 • Basiscursus OroMyoFunctionele Therapie (KWeC)
 • Mind The Voice (stemtraining)
 • TypTien coach

Ervaring

 • Logopediste en ondersteuner in het Buitengewoon Basisonderwijs KIDS type 7 te Hasselt (begeleiding van kleuters en lagere school kinderen met ontwikkelingsdysfasie en/of een auditieve beperking)
 • Zelfstandige logopediste in de praktijk te Blauberg en Scherpenheuvel

Andere

 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor logopedisten (VVL), wettelijk erkende beroepsvereniging

Natasja Wijns

Natasja Wijns

Logopediste - geconventioneerd
Specialisaties

 • Leerproblemen en -stoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie)
 • Spraakstoornissen en oromyofunctionele stoornissen
 • Taalstoornissen

Opleidingen

 • Bachelor Logopedie en Audiologie (Thomas More, Antwerpen, 2016)
 • Basiscursus OroMyoFunctionele Therapie 

Ervaring

 • Logopediste in Buitengewoon Basisonderwijs Den Anker type 2 en type 9, Mechelen
 • Logopediste in het Buitengewoon Basisonderwijs SAIO type 3, type 9 en basisaanbod, Geel
 • Zelfstandige logopediste in de praktijk te Blauberg en Scherpenheuvel

Brenda Rodiers

Brenda Rodiers

Logopediste - geconventioneerd
Specialisaties

Leerproblemen en -stoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie)

Spraakstoornissen en oromyofunctionele stoornissen

Taalstoornissen

Opleidingen

Master in de Logopedische en Audiologische wetenschappen (KU Leuven, 2016)

BanaBa Buitengewoon Onderwijs (UCLL Heverlee)

Basiscursus OroMyoFunctionele Therapie 

Cursus Vlaamse Gebarentaal 

Praktische cursus Technisch Lezen 

Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school

Ervaring

Logopediste in Buitengewoon Basisonderwijs De Parkschool type basisaanbod, Leuven

Logopediste en ondersteuner in het Buitengewoon Basisonderwijs KIDS type 7 te Hasselt (begeleiding van kleuters en lagere school kinderen met ontwikkelingsdysfasie en/of een auditieve beperking)

Zelfstandige logopediste in de praktijk te Blauberg en Scherpenheuvel

Anne-Elies Vandermeiren

Specialisaties

Opleidingen

Ervaring

Liesbeth Celis

Specialisaties

Opleidingen

Ervaring