Afwijkende mondgewoonten

De vormgeving van de mond en de stand van de tanden worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen de spieren onderling verstoren. Denk hierbij aan duimzuigen, een foutieve slik, mondademen, vingerzuigen of lispelen. 

 

Afwijkend mondgedrag kan leiden tot articulatieproblemen en een negatieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van gebits- en kaakstructuren waardoor orthodontische interventie noodzakelijk wordt. Myofunctionele therapie vergroot de kans op blijvend succes na een orthodontische behandeling. 

 

U kan bij ons terecht voor:

- oro-myo-functionele therapie (OMFT)

- advies en ondersteuning bij orthodontische behandeling